Treårig løp for «Avfallsfrie byggeplasser»

Byggevareprodusenter og entreprenører må gå i startblokkene. Seinest om tre år kommer store byggherrer til å stille krav om avfallsfrie byggeplasser.