NHO og LO/YS ble enige

NHO og LO/YS ble endelig enige i årets tariffoppgjør. Fagbevegelsen er særlig fornøyd med at deres krav om reise, kost og losji ble innfridd.

Les mer

annonse

Alvor på Stortinget

– Får vi flertall for forslagene om innleie og faste ansettelser i Arbeidsmiljøloven vil det være historisk, sier stortingsrepresentant Arild Grande fra Arbeiderpartiet.

Les mer

Innleie ga færre faste jobber

Endringen av Arbeidsmiljøloven som åpnet for flere midlertidige ansettelser skapte ikke flere jobber. Derimot økte andelen usikre stillinger, viser ny ISF-rapport.

Les mer
annonse

Satser stort på lærlinger

Ecosør er en entreprenørbedrift lokalisert på Espern-området i Hamar. Daglig leder Jon Olav Bråten satser stort på lærlinger og mener at dette er «vinn-vinn» både for lærling og bedrift.

Les mer
annonse

Rekruttering på agendaen

Det er fortsatt et enormt behov for fagarbeidere i byggenæringen, og 1. mars går fristen ut for å søke på yrkesfag. BNL jobber på ulike måter for å nå ungdommen.

Les mer

NHOs tiltak mot arbeidslivskriminalitet

– Jeg frykter at selve fundamentet i det norske velferdssamfunnet kan forvitre, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Nå varsler hun sterkere lut for å få bukt med arbeidslivskriminaliteten.

Les mer