annonse

Litt flere gjennomfører yrkesfagene

Andelen elever som fullfører videregående med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år økte med to prosentpoeng i 2015 fra året før, sier Statistisk sentralbyrå.

Les mer