Ny læringsarena for håndverkere i Buskerud

Stort tilskudd sikrer Marienlystprosjektet: Drammens Museum har fått tildelt kr 4,2 millioner til å etablere lystgården Marienlyst som læringsarena for kunnskapsoverføring av tradisjonshåndverk de neste to åra.