Krav om lærling kan løses på fire måter

Kunnskapsdepartementet har bestemt at lærekandidat, praksisbrevkandidat eller kandidat til fagbrev på jobb kan sidestilles med lærling ved offentlige innkjøp etter anskaffelsesloven.