annonsørinnhold

Erfaring viser at det både er enklere og som oftest billigere å flytte garantiene til et forsikringsselskap. (Illustrasjonsfoto: Byggmesterforsikring)

Økonomiske fordeler ved å flytte bankgarantier

Ved å stille garantier i bank binder du opp mye midler i pant og sikkerhet. Visste du at ved å flytte de aktive bankgarantiene til et forsikringsselskap som tilbyr garantier, kan du få løst ut hele beløpet eller deler av midlene?

Lurer du på hva Byggmesterforsikring som garantileverandør krever av deg som søker garanti kan du klikke her.

Binder opp mye midler

Vi har merket at stadig flere entreprenører og utbyggere opplever garantikravet i bustadoppføringslova som krevende for likviditeten. Mange har mye midler bundet opp i pant og sikkerhet i banken, som kan vanskeliggjøre muligheten for lån til nye prosjekter.

Banker krever vesentlig mer av entreprenører og utbyggere enn mange er klar over når det kommer til garantistillelse:

For det første har bankene lang behandlingstid og trege produksjonssystemer som gjør det tidkrevende å få de nødvendige dokumentene utstedt. For det andre er kravene til sikkerhet store, noe som ofte fører til at mange blir nødt til å pantsette langt mer enn de er komfortable med.

Om den eneste kilden til godkjent sikkerhet er pant i sperret bankinnskudd, blir dette fort krevende for likviditeten.

Ved å flytte en aktiv bankgaranti over til et forsikringsselskap som tilbyr garantier vil du kunne få løst ut inntil hele beløpet som har stått bundet i banken. Hvilke krav som stilles av banken eller forsikringsselskapet varierer, men erfaring viser at det både er enklere og som oftest billigere å flytte garantiene til et forsikringsselskap.

Garantier stilt av forsikringsselskapet

På lik linje med de tradisjonelle bankgarantiene så tilfredsstiller garantiene stilt av norske forsikringsleverandører alle kravene i bustadoppføringslova og kontraktsforpliktelsene i gjeldende norske byggestandarder.

Lurer du på hva Byggmesterforsikring som garantileverandør krever av deg som søker garanti kan du klikke her.

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen