Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening.

BNL vil diskutere private yrkesskoler

Entreprenørenes etablering av en privat yrkesfaglig skole i Bergen kan få etterspill i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Styret i BNL støttet ikke søknaden om å etablere skolen da søknaden ble behandlet for snart to år siden.

Fylkeskommunens og Utdanningdsdirektoratets avslag på søknaden, passet dermed til BNL-styrets vedtak.

Likevel anket Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Vestenfjeldske avgjørelsen, og nå har den fått kunnskapsministerens klarsignal.

Mot resten av næringens ønske.

Les også: Får åpne yrkesfaglig friskole i Bergen

 

Opptatt av prinsipielle sider

– Vi er opptatt av de prinsipielle sidene og at denne saken vil få konsekvenser for fagene i hele BNL-fellesskapet, konstaterer administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.

Han svarer i en epost på spørsmål om hva BNL-styret synes om at deler av BNL-fellesskapet går sine egne veier og trosser styrets vedtak som det er gjort her.

Han sier det er positivt at næringen viser interesse for fagutdanningen og ønsker å bidra til en fagutdanning som er relevant og som holder høy kvalitet.

 

annonse

 

Ingen andre støttet

– Når det gjelder den aktuelle søknaden fra EBA Vestenfjelske, var det ingen andre deler av næringen i Hordaland som stilte seg bak initiativet. Slik BNL kjenner saken, begrunnes det med at det vil bidra negativt til det samlende arbeidet som skjer for byggfagene  som helhet i fylket.

Les også: Privat yrkesskole kan svekke byggfagtilbudet

 

Diskuterer i høst

– Med bakgrunn i styrebehandlingen, ønsker BNL en bredere diskusjon av saken med vekt på de generelle og prinsipielle sidene av etablering av private yrkesfaglige skoler. Til dette trengs et mer utfyllende saksgrunnlag, og relevante parter i Hordaland er kontaktet. Grunnlaget for å få en bredere debatt om  dette vil det bli fremskaffet i høst, skriver Sandnes.

Kommenter

Del denne artikkelen