Byggjekostnadsindeks for bustader, prosentvis endring frå same månad året før. (Grafisk framstilling: Statistisk sentralbyrå)

Auke i byggjekostnadene i april

Byggjekostnadene for bustader auka med 0,5 prosent frå mars til april i år. Materialkostnadene steig med 1,0 prosent i same periode.

Frå april 2016 til april 2017 auka kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 2,6 og 2,9 prosent. Dei tilsvarande materialkostnadene steig med 2,7 og 3,0 prosent i same periode for einebustad og bustadblokk.

Les mer: Statistikk

 

annonse

Kommenter

Del denne artikkelen