Laftede tømmerbygninger fra Rendalen på Glomdalsmuseet, Elverum, Hedmark. (Foto: Kulturrådet)

Ny håndbok om bygningsvern

NIKU har i samarbeid med Kulturrådet og museumssektoren laget en praktisk håndbok til hjelp for forvaltning av museumsbygninger.

Norske museer forvalter i alt 5500 bygninger hvorav 4800 er definert som kulturhistoriske, skriver Norsk institutt for kulturminneforskning på sine nettsider.

Vår felles kulturarv

Disse viser til sammen et mangfoldig bilde av norsk byggeskikk, kultur og historie fra middelalderen og fram til i dag.

Å ivareta denne kulturarven er utfordrende, ikke minst sett i lys av klimaendringer som gjør at hyppigere tilsyn er nødvendig og at det forebyggende vedlikeholdsarbeidet må intensiveres.

Publikasjonen vil være gratis og bli utgitt våren/sommeren 2016 og omhandler:

  • Vedlikehold og forebygging av skade
  • Sikring av bygninger
  • Dokumentasjon
  • Reparasjon og istandsetting
  • Gjennomføring av større tiltak
  • Endring og tilrettelegging for bruk
  • Restaurering og rekonstruksjon
  • Bygningsvern som immateriell kulturarv
  • Kilder og tips til videre lesning

I løpet av sommeren 2016 kan håndboken lastes ned gratis fra Kulturrådets nettsider.

 

Håndbok i forvaltning

God forvaltning av museumsbygninger er en utfordring. Mange museer klarer ikke å holde tritt med vedlikeholdsbehovet.

Som et ledd i å styrke arbeidet med de 4.800 kulturhistoriske bygningene som norske museer forvalter og formidler, uttarbeidet Kulturrådet publikasjonen «Prioritering i bygningssamlinger» i 2014 for nedlasting.

Den er et verktøy for museene for å få oversikt over bygningene, hvilke verdier de representerer, hvilket utviklingspotensiale de har og hvor stort ressursbehovet er.

Publikasjonen er utarbeidet i dialog med museer og utvalgte fagmiljøer.

Spesielt har Anno museum (tidligere Hedmark fylkesmuseum) vært en sentral medspiller.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *