Ifølge utbygger har de lidd betydelige tap på protestene som forsinket prosjektet med 6-7 måneder. (Illustrasjon: Neptune Properties/Finn.no)

Naboprotest avvist av Høyesterett

Naboene på Vettakollen i Oslo må betale to millioner i saksutgifter og utbyggeren Neptune Properties vil kreve en større erstatning.

Da Neptune Properties ifjor sommer fikk godkjennelse til å bygge tre tomannsboliger og en tremannsbolig på en mindre villatomt i Oslo, gikk femten naboer sammen for å stoppe utbyggingen, skriver Dagens Næringsliv.

Medhold, så motbør

Tre av naboene gikk til sak og i januar i år fikk de medhold i tingretten på at omfang og utforming av boligprosjektet stred mot en eldre servitutt for området. Den midlertidige forføyningen forbød Neptune å sette opp husene, men utbygger fortsatte likevel utbyggingen.

Det fulgte naboene opp og måneden etter fikk de en rettsavgjørelse på at utbyggingen måtte stoppes med en gang.

annonse

Hva er en villa?

Neptune Properties er en erfaren og stor utbygger av mindre tomter sentralt i hovedstaden. De tok saken videre til Borgarting lagmannsrett og vant saken der i sommer, slik at byggingen av de ni boligene i tre bygg kunne gjenopptas.

Borgarting Lagmannsrett så ikke noen stor forskjell på nybyggene og eksisterende villabebyggelse. (Illustrasjon Neptune Properties / Finn.no)
Borgarting Lagmannsrett så ikke noen stor forskjell på nybyggene og eksisterende villabebyggelse. (Illustrasjon Neptune Properties / Finn.no)

Lagmannsretten mente ikke at utbyggingen stred mot servituttens krav om «villamessig» bebyggelse og omgjorde Tingrettens avgjørelse. Naboene sendte avgjørelsen videre til Høysterett og domstolens ankeutvalg. Her ble saken avvist.

Ankeutvalget begrunner sitt avslag med at «hverken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett».

Venteskader

Nå må naboene betale sin egen og motpartens advokatregninger på to millioner kroner. De er enige om å dele på utgiften, men de kan ha større kostnader i vente.

Utbyggers daglige leder Lasse Røsnes sier til avisen at de har lidd betydelige tap som følge av forsinkelser på seks-syv måneder på prosjektet.

De ble belastet med rentekostnader på 6,5 prosent på verdier for 70–80 millioner kroner, kostnader for tildekking av de halvferdige byggene, en kjøper som trakk seg og vanninnsig i bygningsmassen.

.
– Det blir fort millioner ut av dette, mange millioner, sier Røsnes, som ikke vil tallfeste nøyaktig hvor stort kravet kan bli. – Dette skal ekspertene nå sette opp regnestykker på, sier Røsnes til Dagens Næringsliv.

.
Han mener saken kan tjene som eksempel for andre naboer som forsøker å hindre lignende utbyggingsprosjekter.

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen