Gry Skjæveland Winterstø er HMS-, kvalitet- og opplæringsansvarlig i Byggmester Sagen AS i Stavanger.

Skikkelighet som konkurransefortrinn

– Altfor mange byggherrer går blindt etter laveste pris. Samtidig tar mange i byggebransjen altfor lett på kvalitetssikring av sine underentreprenører, sier HMS-, kvalitet- og opplæringsansvarlig Gry Skjæveland Winterstø i Byggmester Sagen AS i Stavanger.

– Hos oss skal skikkelighet være et konkurransefortrinn, og vi har bygd opp en sterk sikkerhets- og kvalitetskultur med kvalitetssikring av underentreprenører og leverandører, sier Skjæveland Winterstø i en pressemelding fra StartBANK.

 

Opptre ryddig og etterrettelig

– Skal vi skape en seriøs byggenæring, er det bare én ting som gjelder; bygge et godt renommé gjennom å opptre ryddig og etterrettelig både i forhold til kunder og egne leverandører. Det krever at entreprenører og byggmestere bruker samarbeidspartnere som følger lover og regler, i forhold til offentlige krav til regnskap, skatte- og momsproblematikk og ikke minst HMS og sikkerhet på byggeplassen, sier Skjæveland Winterstø. Hun sier at Byggmester Sagen AS har lært mye av å utføre landbaserte byggeoppdrag for oljeindustrien.

 

Dokumenterer for oljeindustrien

– Når du konkurrerer om oppdrag for kunder som Statoil og oljerelaterte virksomheter, møter du alltid formelle krav til dokumentasjon av systemer og rutiner for å sikre HMS og seriøsitet i leverandørleddene. Dette tok vi konsekvensen av da vi valgte å gjøre skikkelighet til et konkurransefortrinn, sier Skjæveland Winterstø.

 

Forenkler med StartBANK

Selskapet brukte mye tid og ressurser på å bygge opp egne systemer for å kvalitetssikre leverandører og underentreprenører inntil det ble kjent med StartBANK som administrerer leverandørinformasjon for bygg- og anleggsnæringen.

– I StartBANK fant vi verktøyet som gir oss løpende tilgang til oppdatert informasjon om leverandører og underentreprenører. Dermed frigjør vi både tid og kapasitet – en ren effektiviseringsgevinst for oss i en travel hverdag, sier Skjæveland Winterstø. Hun beskriver StartBANK som et spennende konsept for både oppdragsgivere og utførende.
– Det har vært en stor utfordring både for byggherrer og aktørene i byggenæringen å kvalitetssikre sine leverandører og underentreprenører. Gjennom StartBANK kan offentlige og private byggherrer enkelt sjekke oss om alt er i orden, samtidig som vi utførende har en felles plattform å hente ut informasjon og data om leverandør- og UE-markedet. Dette gir trygghet gjennom hele byggeprosessen, fremholder Skjæveland Winterstø.

 

Mål: å være regionens beste

Byggmester Sagen AS omsatte i fjor for 296 millioner kroner, og har 105 håndverkere av totalt 120 ansatte. – Vår ambisjon er å være et steg foran våre konkurrenter – og bli oppfattet som den beste byggmesteren i regionen. Den ambisjonen gjør at vi er helt avhengig av å kunne spille på seriøse underentreprenører for å løse byggeoppdragene, sier Gry Skjæveland Winterstø.

Kommenter

Del denne artikkelen