Maur kan skape problemer i et hus, og derfor kan det være nyttig å vite hvordan man stopper den. Boka ”Effektiv bekjempelse av maur” byr på et vell av informasjon om temaet fra en erfaren fagmann på området. (Foto: Tønsberg Skadedyrkontroll)

Stopp mauren

Maurskader i bygninger er et omfattende problem i Norge. Profesjonell hjelp til å utbedre maurskadene er relativt kostbart og feil bekjempelse kan føre til store utgifter. Nå foreligger boka ”Effektiv bekjempelse av maur” i sitt fjerde opplag, med gode råd til å identifisere og bekjempe maur i bygninger.

Selv om boka i første rekke er myntet på hus- og hytteeiere, så vil mange andre, som håndverkere og takstmenn, også kunne ha nytte av boka, mener forfatteren Kenneth Ervik.

 

Metode etter art

Ulike maurarter forårsaker ulike typer skader på bygninger, og de bekjempes på ulike vis. Derfor er det viktig å fastslå maurart før man begynner bekjempelsen. Boka beskriver i detalj de ni vanligste artene som skaper problemer for huseierne.

Dernest tar boka for seg lokaliseringen av mauren i huset, med spesiell fokus på kritiske punkter.

Boka har også et omfattende kapittel om bekjempelse av maur, som man kan gjøre selv eller overlate til profesjonelle skadedyrbekjempere. Hvordan man velger blant disse, gis det råd om i et eget kapittel med nyttig informasjon.

 

Forbudte preparater

Hvilke preparater man skal eller kan benytte er også viet stor oppmerksomhet. Siden forrige utgave av boka er enkelte preparater blitt forbudt, Fordeler og ulemper ved de ulike preparatene på markedet gjennomgås.

Litt jus om kjøp og salg av maurskadd bolig samt kortfattede byggetekniske tips om forebyggende arbeid, har det også blitt plass til i boka.

Trofaste lesere av Byggmesteren vil kjenne igjen navnet på forfatteren Kenneth Ervik, da han i 2010 hadde en serie artikler i bladet om nettopp bekjempelse av skadedyr i bygninger. Ervik driver til daglig Tønsberg Skadedyrkontroll.

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen