annonse

Kurs mot sosial dumping

Difi vil nå tilby kurs til offentlige etater i hvordan man unngår sosial dumping. Kursene holdes i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo i desember.

Les mer

Kuldebroers betydning

Å redusere kuldebroenes virkning i en konstruksjon er noe de fleste streber etter, men lavest mulig kuldebroverdi er ikke nødvendigvis det beste for konstruksjonen som en helhet, viste forskningsleder Halvard Høylund-Kaupang ved Sintef Byggforsk under gårsdagens Bygningsfysikkdag.

Les mer

Rystende dumping i Danmark

Også i Danmark sliter byggebransjen med useriøse aktører som utnytter utenlandsk arbeidskraft til egen vinning. Fagbladet 3F avslørte i en spesialutgave tidligere i år hvordan de danske bakmennene opererer, og nå har journalistene bak fått pris for sin gravejournalistikk.

Les mer

Her blir ´e liv, rai-rai, byggmestre!

Bjarne Brøndbo «Her blir ´e liv, rai-rai!» i DDE er trekkplaster når Byggmakker vil oppdatere 1.500 proffkunder og 500 ansatte på energivennlige produkter og tjenester de to nærmeste månedene.

Les mer

– Vi har boligtiltak hvis det trengs

– Det er et fall i boligmarkedet, men det er ingen krise om prisene ikke fortsetter den raske veksten. Om et større fall gjør det nødvendig, har vi virkemidler å sette inn, lover statssekretær Per-Willy Amundsen (FrP).

Les mer

Boligbyggere mer usikre på 2014

Næringslivet mener neste år blir det svakeste for norsk økonomi siden finanskrisa, viser NHOS økonomibarometer. I byggenæringen er spesielt boligbyggerne skeptiske.

Les mer

Vekslet ned i Oslo

Etter å ha kjørt vekslingsmodellen på høygir første året, så vekslet undervisningsetaten ned da andreårskullet begynte i høst. Det fortalte en noe skuffet Arvid Søgaard ved opplæringskontoret i Oslo på Byggmesterforbundets Formannskonferanse i Kragerø før helga.

Les mer