Effektiv rekruttering i Kuben

Opplæringskontoret for tømrerfaget Oslo/Akershus arrangerte sin første speed-dating mellom bedrifter og potensielle lærlinger onsdag. Selv om oppmøtet fra bedriftene kunne vært bedre, er det håp om mange signerte kontrakter.

Les mer

annonse

Enklere miljøvalg

Med mer informasjon om et produkts egenskaper skal det bli enklere å gjøre de riktige valgene når man skal finne miljøvennlige materialer. Det er tanken bak de mange pålegg produsenter nå får om å merke sine produkter slik at kundene kan se hva materialene egentlig inneholder.

Les mer

Nok å sjekke ved byggevaren

Om skattemyndighetene sjekker bilene som svinger fullastet ut fra byggevarehandelen, kan de få avklart om det foregår svart arbeid på private hjem.

Les mer

Tror ikke på omfanget av svart arbeid

– Siden staten får inn 1.400 milliarder kroner i skatter og avgifter hvert år, kan ikke den svarte økonomien være så stor. Statistikk viser det heller ikke, hevdet statssekretær Norvald Mo (A) i «samråd» om svart arbeid med byggenæringen i går.

Les mer

Praktisk anleggsport

Den populære mobile anleggsporten fra ONS Anleggssikring AS kommer nå med fotplater som gjør monteringen enklere og raskere enn tidligere.

Les mer

Mange kontrollmuligheter

Både Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen setter grenser for skattemyndighetenes adgang til å kontrollere i private hjem, mener statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet. Han peker på en rekke andre virkemidler for å avdekke skatteunndragelser.

Les mer