Kenneth Larsen etterlyser andre mål enn profitt ved bygging av boliger. Denne parolen var å se i 1. mai-toget i fjor.

Krever bredere sosial boligpolitikk

25 boligpolitiske krav er sendt inn til behandling på LO-kongressen, som starter i dag. Målet er å stoppe den ville ferden av markedsstyrt boligpolitikk, og Husbanken er et av virkemidlene.

Fylkessekretær Kenneth Larsen i Fellesorganisasjonen Hordaland tar i et leserinnlegg på frifagbevegelse.no til orde for å underlegge private utbyggere helt andre krav til å bygge rimelige boliger, utbyggere som i dag bygger der prisen er høyest og profitten størst.

 

Prisregulering

En større satsing på bygging av boliger og utleieboliger og prisregulerende krav går igjen blant de 25 forslagene. Inngangen til boligmarkedet, særlig i pressområdene rundt de store byene, er nær uoverstigelig for unge i etableringsfasen, påpeker Larsen.

Han mener det må iverksettes storstilt kommunal utbygging av boliger finansiert gjennom Husbanken med helt andre rammer og lånebetingelser enn i dag. Kenneth Larsen mener det er på høy tid at LO går i fronten for krav om sosial boligpolitikk.

 

Les hele innlegget her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *