Ny byggeskikkveileder

Nå lanseres Byggeskikknøkkelen i alle kommuner. Den er en veileder som skal sikre byggeskikk og estetikk i kommunal byggesaksbehandling, og er utarbeidet av Husbanken, SINTEF, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet i samarbeid.

byggeskikknøkkelen_n– Nøkkelen er et oppslagsverk i planlegging, saksbehandling og bygging. Byggeskikknøkkelen inneholder også en estetikkveileder til hjelp for skjønnsvurdering, sier Anne Marit Vagstein, prosjektleder for utvikling av Byggeskikknøkkelen i Husbanken.

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet har hun sammen med SINTEF jobbet med ressursverktøyet som skal bidra til felles forståelse av kvaliteter, mål og utfordringer i kommunenes byggesaksarbeid.

Byggeskikknøkkelen er delt i emnene «Begrep» «Planstrategi», «Reguleringsplan» «Estetikkveileder», «Kommuneplan» og «Byggesaken».

 

Hensyn å ta i planleggingen

Innen hvert delemne kan kommunen  eller en privat tiltakshaver skaffe seg god oversikt over gjeldende lovverk og hvilke hensyn som bør telle med under planleggingen. Det er også samlet veiledere og gode eksempler under hvert tema. I tillegg gir den en oversikt over andre tiltak enn lovverket som brukes lokalt for å fremme kvalitet, som premiering av bygde omgivelser med god utforming eller ulike former for opplysningsarbeid.

 

Se den på brett

Byggeskikknøkkelen er tilrettelagt for de fleste nettlesere og tilpasset nettbrett. Husbanken håper at så mange som mulig av landets kommuner vil ta verktøyet i bruk. Man kommer til nettstedet blant annet via Husbankens, SINTEFs eller Direktoratet for Byggkvalitets (DiBK) sider.

 

Hjelp til skjønnsutøvelse

– Å sikre en gjennomtenkt strategi som ivaretar estetiske hensyn i by og tettstedsutvikling, er avgjørende for stedets attraktivitet, sier Karine Denizoue ved SINTEF Byggforsk.

– Veilederen kan være svært nyttig i kommunikasjon mellom tiltakshavere, politikere og fagfolk. Kriterier for vurdering av bygd miljø er grunnlaget for verktøyets hovedstruktur. Verktøyet kan utvides med flere eksempler og kriterier, gjerne på oppfordring fra brukerne, mener hun.

Estetikkveilederen er en metode som kan brukes som grunnlag for drøfting av tiltaksalternativer i planleggingsfasen og som kan legges til grunn ved utarbeiding av kommunale veiledere i estetikk. Den kan også brukes til utvikling av informasjon om arkitektur og estetiske beskrivelser og redegjørelser i utbyggingsplaner og byggesøknader.

 

Fortsetter «skjønnhetsparagrafen»

Den såkalte «skjønnhetsparagrafen» har stått nesten uendret i lovgivningen siden 1924. Fokus på byggeskikk og estetikk ble et allment tema tidlig på 1990-tallet. Lovreformen i 1995/-97 ga et endret hjemlingsgrunnlag for estetikk i byggesaker. Kommunenes ryggdekning for skjønnsutøvelse om estetikk og problemstillinger knyttet til byggeskikk i byggesaker ble styrket, men førte likevel ikke til et endret fokus. Etter årtusenskiftet har fokuset på estetikk og byggeskikk vært i stadig utvikling. Mange kommuner har i mange år arbeidet med utvikling av byggeskikkveiledere rettet mot arkitekter og byggherrer, og andre former for skjønnsstøttende virkemidler.

– Likevel har et overordnet verktøy som både gir oversikt over offentlige lover og regler, kommunale retningslinjer og veiledning til utforming vært savnet, sier SINTEFforskeren.
Byggeskikksirkelen
Den første byggeskikksirkelen ble utviklet i samarbeid mellom Husbanken og Norges byggforskningsinstitutt, og fikk sin nåværende form på slutten av 1990-tallet.

– Byggeskikksirkelen ble utviklet som et hjelpemiddel til konkret vurdering av estetisk utforming av byggeprosjekter. Med et ønske om videreutvikling og modernisering av byggeskikksirkelen, vokste ideen om en estetikkveileder som et dynamisk, nettbasert verktøy fram, sier  Anne Marit Vagstein.

– Estetikkveilederen inngår som en del av det helhetlige verktøyet Byggeskikknøkkelen, som skal bidra til god estetisk utforming av våre bygde omgivelser, og er et resultat av godt samarbeid mellom Husbanken og SINTEF Byggforsk, sier hun.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *