56 prosent avfall gjenvinnes

Forskriftskravene om å sortere byggavfall, gir resultater. I 2011 ble 56 prosent av byggavfallet levert til materialgjenvinning, viser en undersøkelse som Statistisk sentralbyrå har gjennomført.

Samtidig ble 16 prosent av byggavfallet levert til energigjenvinning og bare 11 prosent levert til deponi.

Forskriftene pålegger byggenæringene å sortere minst 60 prosent av avfallet, og at det skal utarbeides avfallsplan og sluttrapport.
Undersøkelsen som er gjennomført blant et utvalg av avfallsinnsamlere i Norge, tyder på at forskriftskravene har virkning, konkluderer Statistisk sentralbyrå.

 

Enda litt igjen

Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) påpeker at det ikke er noen grunn til å hvile på laurbærene. Norge er forpliktet av  EUs avfallsdirektiv som sier at 70 prosent av byggavfallet skal materialgjenvinnes innen 2020.

 

Oppmerksom på farlig avfall

Mengdene med innlevert farlig avfall utgjorde 1,7 prosent av den totale avfallsmengden i 2011, og det er nær en dobling fra året før.
Dette tyder på økt bevissthet om farlig avfall,  og er gledelig, mener KLIF.

 

Total mengde øker

Totalt førte bygging, rehabilitering og riving  til 1,6 millioner tonn avfall i 2011. Det er en økning fra 2010 på 4 prosent. Omtrent like store andeler av avfallet kommer fra rehabilitering, nybygging og riving.

Tyngre fraksjoner, som tegl og betong, utgjorde 40 prosent av den totale mengden. Blandet avfall utgjorde 18 prosent, mens asfalt og tre utgjorde 14 prosent hver, framgår det av undersøkelsen.

Les også: BNL: Historisk god byggavfallsstatistikk

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *