Bakerst i boligkøen

Arbeidsinnvandrere leier ofte bolig og er blant dem som vet minst om boligmarkedet, har vanskeligst for å få lån, er lavt foretrukket som leieboere og i mange tilfeller avhengig av arbeidsgiver for å få bolig.

Les mer

annonse

Passivhus viktig miljøtiltak

Klimameldingen slår fast ambisiøse miljømål for bygg: Energikravene i byggteknisk forskrift skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020.

Les mer

0 til 1.500 boliger på 19 år

Etter 19 års byggeaktivitet, har Trysilhus overlevert sin bolig nr. 1.500. Milepælen ble markert med høytidelig nøkkeloverrekkelse i Hof i Vestfold.

Les mer

På veien med verktøy og festemidler

Optimera Proff er ute på landeveien med sitt Verktøy & Festemidler Roadshow 2012. Utvalgte leverandører demonstrerer produktnyheter fra egne stands. I dag stopper turnéen i Sandnes.

Les mer

Vil bygge mer med tre i byene

En stadig større del av byggeaktiviteten i Norge vil skje i tettsteder. Økt bruk av tre i bybebyggelse er både en god klimaløsning og bra for å skape og trygge industriarbeidsplasser over hele landet. Dessuten er det veldig flott å se på.

Les mer

BM 6-12: Tre er framtidas materiale

Tre er framtidas byggemateriale. Materialet er bærekraftig, inviterer til spennende design, og dagens teknologi tillater flere etasjer i tre. Derfor er tømrerfaget også et yrke for framtida.

Les mer

Boliger priset for høyt

– Det er lenge siden prisen på en bolig framkom ved å addere tomtekostnader, arbeidslønn, materialutgifter og fortjeneste. På 20 år har boligprisene firedoblet seg, samtidig som byggeprisene har holdt følge med konsumprisindeksen på et mer beskjedent nivå.

Les mer