Flere folk trenger flere boliger

Befolkningsveksten framover ventes å bli høy i inneværende tiår, og dermed også boligbehovet. Obos har beregnet at behovet er om lag 350.000 nye boliger fram mot 2020. Størst vil veksten i befolkningen være i de største byene og deres omegnskommuner.

Les mer

annonse

Byggfagelever får teste nettbrett

Støvfylte omgivelser i verksteder gjør at PC-er ikke egner seg så godt i i undervisningen på yrkesfaglige linjer, fastslår Buskerud fylke som vil la byggfagklasser prøve nettbrett i stedet.

Les mer

Kun 10 % tilpasset for studenter

– Det blir for dyrt, mener konstituert administrerende direktør Arne Skjelle i Byggenæringens Landsforening, BNL, og vil redusere andelen nybygde studentboliger tilpasset funksjonshemmede til 10 prosent.

Les mer

Rask reparasjon

Relekta lanserer et reparasjonskitt som både er raskt og sterkt, ifølge leverandørens pressemelding.

Les mer

BM 3-12: Smiler bredt etter godt boligår

Med en igangsetting som var over tre ganger så stor som året før, kan Snekkerkompaniet i Tønsberg smile bredt. Firmaet bidro sterkt til at Nordbohus hadde størst økning i antall igangsatte boliger i fjor.

Les mer