Inn-nyttoggammelt-h

Håndverkskunnskapene blir satt på prøve ved antikvarisk rehabilitering der nytt skal passe sammmen med gammelt - på millimeteren.

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen