Kommunalminister Liv Signe Navarsete. (Foto: Scanpix/Statsministerens kontor)

Presenteres for kompetansekrav

– Det er for lett å starte bedrift i byggenæringen. Myndighetene må stille høyere krav, mener Byggenæringens Landsforeningm og tar dette opp med kommunalministeren i dag.

Det er som del av forarbeidet med den kommende stortingsmeldingen om bolig- og bygningspolitikk at kommunalminister Liv Signe Navarsete har invitert BNL til møte.
– En egen stortingsmelding er første skritt i retning av at myndighetene blir mer samkjørte og vi kan få en mer helhetlig bolig- og bygningspolitikk. Men en stortingsmelding er ikke nok, sier Audun Lågøyr, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i Byggenæringens Landsforening.
– Stabilitet og forutsigbare rammebetingelser er de viktigste forutsetningene for kapasitetsbygging i næringen. Det må myndighetene levere, sier Lågøyr, og lover at l BNL vil ta det opp  i møtet i dag.
Blant flere andre saker, vil landsforeningens representanter også ta opp behovet for satsing på energieffektivisering av vanlige hus og utfordringene knyttet til tilpasningen til stadig nye EU-regler.

 

Les også: Still kompetansekrav

For lett å starte bedrift

Lettere å starte enn å drive

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen