Engasjert gründercamp

Mange av gruppene som deltok i en gründercamp med oppgave å lage en modell av et framtidig energivennlig hus, la ned et stort engasjement de to dagene campen på Sogn videregående skole varte. Men til slutt var det bare en vinner.

Les mer

annonse

Ikke alle sparer med varmepumper

Etter de sterkt økende strømprisene de siste åra, har flere installert varmepumper. I eneboliger er det nå en av tre som har slike. Men ikke alle sparer strøm som forutsatt med varmepumpe.

Les mer

Vil ha styrket Arbeidstilsyn

– Arbeidstilsynet er en viktig bidragsyter til en mer seriøs byggenæring. Tilsynet må derfor få mer ressurser til arbeidet sitt, mener Byggenæringens Landsforening (BNL).

Les mer

Byggevarehandelen øker

Byggevarehandelen økte omsetningen med 6,2 prosent i første kvartal i år, og det er omsetningen til proffmarkedet som øker mest, viser statistikk fra HSH.

Les mer

Kvinnene på lønnstoppen

De få kvinnene som jobber i byggebransjen tjener i snitt mer enn snittet for menn, viser fersk statistikk. Selv om kvinnene bare utgjør syv prosent, så er de ofte ingeniører og mellomledere som er vesentlig bedre lønnet enn håndverkerne ute på bygget.

Les mer

Boligbyggingen kan nå 30.000 i år

Igangsettingen av nye boliger var 48 prosent høyere i første kvartal i år enn i første kvartal i fjor. Fortsetter denne trenden ut året, kan det bli bygd 30.000 nye boliger i år, nesten 8.000 flere enn i 2010.

Les mer

Mer energi enn forventet

Det er store avvik i faktisk bruk av energi sammenliknet med beregnet energibruk i mange passiv- og lavenergihus, viser tall fra en rapport Xrgia har laget for Energi Norge. Avvikene varierer fra et snitt på 50 prosent til flere hundre prosent.

Les mer

Hylla full av nye kraftkarer

Panasonic kan presentere åtte nye kraftige 14,4 og 18 V maskiner i vår. Det er åtte nye driller, slag- og muttertrekkere og en stikksag.

Les mer

Nå kan de minste slippe revisjon

Små firmaer med driftsinntekter under 5 millioner kroner, kan nå unntas fra revisjonsplikt. Finansminister Sigbjørn Johnsen mener det vil gi betydelige besparelser for dem det gjelder.

Les mer