Gjør det så likt som mulig

Etter halvannet års restaurering og tilbygging, kan det 235 år gamle våningshuset stå fram i ny prakt. Eierne kan glede seg over et moderne hus med godt utført håndverk, listverk og paneler som ser ut som det opprinnelige.

Les mer

annonse

Tømrerne: – Gjelder å se helheten

– På slike jobber må vi se framover og tenke løsninger på problemer som kommer til å dukke opp, fastslår de tre tømrerne som har hatt jobben med Nordre Muggerud sammen med tømrermester Tor Egil Lande.

Les mer

Nye boligtomter – flere boliger

Alta kommunes nye arealplan åpner for boligbygging i en rekke områder utenfor sentrum, blant annet i Øvre Alta og i Eiby. Enkelte tomter som legges ut er så store at de kan gi plass til flere boliger.

Les mer

Dør inn til nytt marked

De trauste standardørene som har dominert på det norske markedet er i ferd med å få konkurranse. På Vestlandet får en dørforhandler og en mindre dørprodusent stadig inn bestillinger, fra hele Sør-Norge. Og mulighetene er mange.

Les mer

Allsidig måleutstyr

En ny generasjon Talmeter er enda bedre tilpasset ulike typer måleoppgaver. Målebåndet har fått millimetergradering både oppe og nede på skalaen for enklere måling i hjørner. Diameterskalaen er flyttet til baksiden for enklere å kunne måle rundt søyler og innfellingen av måletungen er endret.

Les mer

Nytt nettsted for gårdeiere

Nettet vrimler av veiledninger og arbeidsbeskrivelser for forbrukere. For den mer eller mindre profesjonelle gårdeieren finnes lite eller intet å støtte seg til. Etter noen måneder i forsøksdrift, lanseres nå www.gaardeier.no.

Les mer

Dømt for hvitvasking

I en Økokrim-sak har Oslo tingrett dømt en mann til fengsel i to år og tre måneder 
for blant annet utroskap og medvirkning til grov økonomisk utroskap med til sammen ca 38 millioner kroner i bygg- og anleggsbransjen.

Les mer

Skuffet over NHO

– De useriøse undergraver den norske velferdsmodellen. Man må ha en etikk i forhold til sosial dumping, sa statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet på årskonferansen til Oslo Håndverk & Industriforening i går.
Støstad uttrykte skuffelse over at hovedorganisasjonene NHO og HSH ikke tar konkurransen fra useriøse bedrifter mer på alvor.

Les mer