Færre ledige tømrere

Bygg og anlegg er blant næringene som har flere ledige stillinger og færre arbeidsledige i juli i år enn i fjor. Næringen som helhet har ti prosent flere ledige stillinger og fem prosent færre uten arbeid, viser nye tall fra Nav.

Les mer

annonse

Stabile byggjekostnader i juni

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,1 prosent frå mai til juni i år. Materialkostnadene steig med 0,2 prosent i den same perioden, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

Les mer

God sommer!

Byggmesterens redaksjon tar nå en pause også på nettet, men er tilbake i slutten av måneden med ferske nyheter fra bransjen. I august kommer en rykende fersk utgave av Byggmesteren på papir, med flere interessante reportasjer som du kan ha både nytte og glede av. Før den tid håper vi at både våre nye og våre trofaste lesere får en fortreffelig sommer.

Les mer

Boligprisene opp – og ned

Prisene for eneboliger steg med 0.4 prosent i juni, mens delte boliger steg med 0,8 prosent fra måneden før. Leilighetsprisene falt imidlertid med 0.3 prosent, noe som gir en gjennomsnittlig prisstigning for boliger generelt på 0,4 prosent.

Les mer

Nye veiledninger – etter hvert

I dag trer de nye byggereglene i kraft, men administrerende direktør Morten Lie og hans medarbeidere i Statens bygningstekniske etat, BE, har fortsatt ikke fått ferdig alle veiledningene som gir detaljert informasjon om hvordan regelverket skal praktiseres. En ny nettside er opprettet, men den er foreløpig lite tilgjengelig, men skal bli bedre utover dagen.

Les mer

Kostbar trippelkontroll

50.000 kroner ekstra kan det fort koste for en huseier når det om et år blir tredobbelt kontroll av boliger under oppføring, hevder administrerende direktør Per Jæger ett år før byggmesterens egenkontroll og kommunenes tilsynskontroll blir supplert med en uavhengig tredjepartskontroll fra 1. juli neste år.

Les mer

Nye byggjereglar frå i dag

Frå 1. juli gjeld ny plan- og bygningslov og nye byggjeforskrifter. Det blir mellom anna nye krav til radonsperre, energiforsyning og tilgjenge for alle. Nytt er også at ein kan få inntil 400.000 kroner i gebyr for å bryte byggjereglane.

Les mer