annonse

Håndverkerjakt på nettet

På nettstedet «godtjobba.no» skal forbrukerne kunne finne de dyktigste håndverkere, med flest anbefalinger fra tidligere kunder. Det er Byggmakker som har startet nettjenesten som er gratis for så vel forbruker som håndverkere.

Les mer

Ledigheten i bygg og anlegg bekymrer

Arbeidsledigheten er nå på fem prosent av arbeidsstyrken i bygg og anlegg. Næringen er den her i landet som har høyest prosentvis ledighet. – Vi frykter utviklingen framover, sier adm.dir. Ketil Lyng i Byggenæringens Landsforening.

Les mer

Øyner bedring i boligbyggingen

Igangsettingen av nye boliger nærmer seg fjoråret. I oktober var igangsettingen bare 10 prosent lavere enn samme måned i fjor. Tidligere måneder har forskjellen vært 20-30 prosent.

Les mer

– Godt rom for å sikre kjøpekraftvekst

Julehilsenen fra Fellesforbundets leder Arve Bakke til NHO og finansminister Sigbjørn Johnsen er ikke til å misforstå. Med tall fra SSB, Norges Bank og Regjeringen som utgangspunkt står han klar for vårens hovedoppgjør.
– Det er godt rom for å sikre kjøpekraftvekst for alle grupper.

Les mer

Små endringar i byggjekostnadene

Byggjekostnadene for bustader steig med 0,1 prosent frå oktober til november i år. Arbeidskraftkostnaden auka med 0,3 prosent, medan materialkostnadene steig med 0,1 prosent i denne perioden, melder Statistisk sentralbyrå.

Les mer

Loftsveileder i Oslo

En veileder for utbyggere av loft i Oslo er utarbeidet av to kommunale etater. Veilederen viser hvilke vurderinger Oslo kommune gjør ved saksbehandling av søknader om utbygging av loft i eksisterende bebyggelse. Ved å følge retningslinjene vil saksbehandlingen kunne bli mer enhetlig og søknadene kan behandles raskere.

Les mer

Energimerking utsettes et halvt år

Innføringen av obligatorisk energimerkingen av boliger og yrkesbygg fra årsskiftet, er utsatt til 1. juli. Det er olje- og energiminister Terje Riis-Johansen som i siste liten har fått betenkligheter etter at nye momenter har kommet opp, uten at han går nærmere inn på dem i pressemeldingen fra departementet.

Les mer