Offentlige bygger ikke mer med tiltaksmidler

Tiltakspakkene som skulle få i gang offentlige byggeprosjekter, har ikke ønsket effekt. Staten, fylker og kommuner har bare satt i gang halvparten så mange kvadratmeter yrkesbygg som forventet.

Totalt ser det ut til å bli igangsatt under 4 millioner kvadratmeter yrkesbygg i år, mot Prognosesenterets prognose på 4,2 som var 20 prosent mindre enn i 2008.
Det offentlige har igangsatt 500.000 kvadratmeter, omtrent halvparten våre prognoser, fastslår Prognosesenteret i et nyhetsbrev.

– Det er noe overraskende at det offenlige ikke setter i gang flere yrkesbygg, fastslås det videre.
Dette fordi regjeringens tiltakspakker i en viss grad var rettet mot offentlige yrkesbygg for å redusere konsekvensen av svikt i privat etterspørsel.

Ned 30 % i oktober
Sammenlignet med oktober 2008, var det i oktober i år en nedgang på hele 30 % i arealet som det ble gitt tillatelse til å bygge ut. Det er litt mer enn gjennomsnittlig nedgang i de ni første månedene, skriver Prognosesenteret.

Nyhetsbrevet slår for øvrig fast at igangsettingen av nye boliger nærmer seg fjoråret.
Mer om det kan du lese her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *