Vil ha rett på læreplass

Elever som følger praktiske studier må få samme mulighet til å fullføre utdanningen som dem som velger allmennfag, mener Elevorganisasjonen og krever rett til læreplass for de praktiske fagene. I år vil det være mange som ikke får læreplass i bedrift etter VG2, selv om de er rettighetselever.

Les mer

annonse

Fuktsikring sentral i uavhengig kontroll

Forskriftene til byggesaksdelen til plan- og bygningsloven letter litt på sløret for hva og hvordan den mye omtalte uavhengige kontrollen skal være. Forskriftene – og dermed den uavhengige kontrollen – skal gjelde fra årsskiftet.

Les mer

Fengsel for svartkjøp

60 dagers betinget fengsel og 80.000 kroner til statskassa ble dommen for en Stavangermann som betalte svart for oppussingen av ei hytte. Påtalemyndighetene ville ha 45 dagers ubetinget fengsel og har anket dommen til lagmannsretten. Nå blir det mer utrygt å kjøpe svart.

Les mer

Byggmester på kaikanten i 60 år

Mellom 140 og 150 kaier har Tromsøbedriften Byggmester Erling Johnsen & Sønn AS bygd i løpet av 60 års virksomhet. Men det har bare vært en mindre del av den allsidige byggmesterbedriftens mange byggeoppdrag, påpeker daglig leder Yngve Johnsen.

Les mer

Svineinfluensaen neppe så hard

Det norske samfunnet blir neppe så hardt rammet av svineinfluensa som tidligere fryktet. Likevel bør nok alle ta sine forholdsregler for å unngå smitte, og bedrifter bør lage beredskapsplaner.

Les mer

Servicetilbud skal bedre salget

Etter et tregt salg, vil utbyggerne i Kniplefjellet eiendom AS i Fredrikstad snu på flisa. Nå vil de begynne boligprosjektet med det som skulle være rosinen i pølsa, et servicebygg med svømmebasseng, trimrom og gjesteværelser.

Les mer

Utenlandske bedrifter må tilby minstelønn

Utenlandske bedrifter kan ikke konkurrere med lønninger under allmenngjorte minstelønnssatser, har Eftas overvåkningsorgan Esa slått fast, og avviser dermed klagen fra NHO. Offentlige oppdragsgivere får ikke stille krav om minstelønnsbetaling ved offentlige anbud i andre sektorer enn der minstelønn er allmenngjort, hevder Esa.

Les mer

Boligbyggingen opp i flere fylker

Igangsettingen av nye boliger økte i seks av landets fylker i mai i år. I landet sett under ett er det likevel en nedgang på 21 prosent i årets fem første måneder, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Les mer