Lettere å straffe falske mestere

En foreslått lovendring skal gjøre det enklere å straffe håndverkere som misbruker ordningen med mestertittel og mestermerket. Ordningen kan bli innført allerede fra årsskiftet.

– Den nye lovendringen vil være positiv både for forbrukerne og de seriøse håndverkerne, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad i en pressemelding.
– I lengre tid har vi sett at denne ordningen misbrukes av håndverkere som ikke er kvalifisert til tittelen. Dette jukset ønsker vi å komme til livs, sier Brustad.
Regjeringen vil derfor gi Mesterbrevnemnda mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved misbruk av mestertittel og mestermerket. Gebyret vil ligge på rundt 5.000 kroner for ett enkelt tilfelle og økes ved gjentatte overtredelser.
– Dette vil være en langt mer effektiv måte å straffe juksemakerne på sammenliknet med dagens ordning med politianmeldelse og eventuell bøtestraff, sier Brustad.
Hun viser til at disse sakene til nå sjelden er blitt prioritert av politiet:
– Innføring av overtredelsesgebyr gir oss et mer hensiktsmessig og kontant virkemiddel.
Mesterbrevnemnda blir kontaktet daglig om mulig misbruk av ordningen. Av disse henvendelsene er det om lag 50 saker som må følges opp hvert år. Nemnda venter en økning i tida framover.
Målet er å få lovendringene vedtatt i Stortinget før jul, slik at de nye reglene kan innføres fra nyttår.

Mesterbrevordningen omfatter i dag 17.000 mestere i 65 ulike fag, og er en viktig gründerutdanning som legger grunnlaget for en rekke småbedrifter over hele landet. Ordningen gir håndverkerne mulighet til å kalle seg mestere og bruke mestermerket i markedsføringen av sine tjenester.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *