Friskt om byutvikling i Harstad

Debatten om byutvikling i Harstad sentrum er av det friske slaget. Ordfører Helge Eriksen sier at han ikke ønsker å være museumsvokter, som svar på det han synes er vel sterk bevaringsiver fra opposisjonens side.

Les mer

annonse

Du må ta ferie!

Nå foreslås endringer i ferieloven slik at ferien ikke kan byttes inn i penger. Men du kan forskyve all ferie du ikke har fått tatt ut over til neste år.
– Ferielovens krav om årlig ferie er viktig, både av helse- og veferdsmessige grunner, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

Les mer

Ønsker forlenget varetekt

Politiet vil begjære varetektsfengslingen av byggmester Harald Langemyhr forlenget med nye tre uker fordi de vil avhøre polske ansatte. Langemyhr har sittet i varetekt i drøye tre uker, siktet for bedrageri i forbindelse med ombyggingen av Økern alders- og sykehjem.

Les mer

Byggeboom og salgssvikt

Fra flere hold meldes det om problemer for nyboligsalget, men i Nord-Trøndelag er det byggeboom, sier SSBs tall. Byrået melder om en økning på 116 prosent i årets tre første måneder. Kun to prosent av boligene som er frembudt for salg på landsbasis de siste månedene er solgt.

Les mer

Kommentar: Langemyhr er dønn seriøs

Stillheten hadde senket seg i Tolvkanten, det karakteristiske næringsbygget på Kilen like utenfor Tønsberg sentrum, før bedragerisiktelsen igjen fikk media til å rette sine telelinser i den retning.

Les mer

Leverer helst uten merknader

Å rette opp ting som kunden påpeker etter overtakelse, er kostbart. Derfor har vi sterkt fokus på å besørge sånt på forhånd. 75 prosent av overtakelsene er nå uten merknader, og andelen er stigende, sier Tom Johannessen i Bygg Teknikk AS på Hønefoss.

Les mer

Rehabiliterer bad på visning

Hobbysnekkere og andre som ikke er godkjente våtromsbedrifter bør konsentrere seg om andre ting enn badet, mener Fagrådet for våtrom. Det har satt i gang en full baderomsrehabilitering for å demonstrere kravet til nødvendig kompetanse for å bygge et trygt bad.

Les mer