Krøll med kontroll

Et ektepar i Levanger nektet å overta huset de hadde kjøpekontrakt på fordi de mente det nybygde huset hadde en rekke feil og mangler. Etter en uavhengig kontroll har kommunen gitt godkjenning, til tross for at den har kjennskap til ulovlige løsninger i huset, hevder kjøperne.

Entreprenøren mente kjøperne ikke hadde noe å gjøre på byggeplassen før huset var ferdig.
– Da jeg forsvarte meg med at jeg hadde en viss interesse av å følge med på byggingen av mitt eget hus, fikk jeg spørsmål om ”jeg var en sånn som reiste rundt på bilfabrikkene og så på at de bygde bilen min”.

Fulgte byggingen
For ett år siden fant ekteparet drømmehuset som var prosjektert på ei flott utsiktstomt. De kontaktet megler og slo til. Siden de bodde i nærheten, fulgte de byggearbeidene med hyppige besøk på byggeplassen. Etterhvert så de at det ble gjort flere feil. De kontaktet byggekyndige som ved befaring bekreftet dette.
Da byggefirmaet ble konfrontert med byggefeil som for lite vindu på et soverom, underdimensjonert balkong, skjeve vegger og dører og vinduer synlig ute av lodd, aviste de dette med at bygget var under oppføring. Ekteparet ble også nektet å besøke bygget før det var ferdig.

Aldri opplevd maken
Ekteparet trosset imidlertid besøksforbudet i huset som de skulle betale 3,2 millioner kroner for, og hvor de allerede hadde betalt 300.000 for i forskudd. Sivilarkitekt Arvid Hellebust utstyrte seg med fotoapparat for dokumentasjon da han som sakkyndig gikk gjennom huset som ifjor høst begynte å bli ferdig.
– Jeg har aldri opplevd maken, sier han til Adresseavisa.
Arkitekten er rystet over det han får se og kontakter bygningsmyndighetene i Levanger kommune der huset ligger. Når de kommer på befaring ser de med egne øyne at alt ikke er som det skal være. Men de lar seg berolige ved at entreprenøren sier at huset er under oppføring.

Nekter å overta
Ved første forsøk på overlevering av huset til eier, nekter ekteparet å overta. Det samme skjer ved annen gangs forsøk, da det er gjort lite for å rette opp de feil og mangler som er påvist. Men kommunen har gitt brukstillatelse etter en uavhengig befaring av godkjent konsulent. Men denne har bare sjekket betong- og tømrerarbeider.
Nå forsøker megleren å selge huset på markedet, men før så skjer har det vært hektisk aktivitet i huset med blant annet innsetting av nytt takvindu i soverommet det ekteparet mente vinduet var for lite.
– Disse arbeidene bare bekrefter at våre innvendinger ikke har vært grunnløse, sier ekteparet.

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen