Dømt for hvitvasking

Tre personer med tilknytning til Legionærbygg AS ble fredag idømt fengselsstraff på over et år for økonomisk kriminalitet. Oslo tingrett fant alle skyldige i hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger.

Les mer

annonse

Leiligheter tåler ikke vann

Hele 85 prosent av leilighetene i Oslo er ikke bygget i samsvar med regelverket for sikring mot vannskader. Det er SINTEF Byggforsk og Oslo kommune som kommer til denne sørgelige konklusjonene tter en omfattende undersøkelse i poerioden 2004-2007.

Les mer

Bemanningsbyråene skaffet 100.000

Bygg og anleggsnæringens store behov for arbeidskraft gir bemanningsbyråene mye å gjøre. I fjor skaffet de 100.000 arbeidstakere til bedriftene her i landet. Det innebar en omsetningsøkning på 30 prosent.

Les mer

Priset for ny hjelm

Den populære capsen er blitt til en smart hjelm foret med et materiale som er mykt inntil du får noe i hodet, da det brått blir hardt og beskytter mot slaget. Foreløpig bare som konsept fra industridesigneren Tore Christian Bjørsvik Storholmen, men teknologien eksisterer. Hjelmen fikk nylig Norsk Designråds pris for god design.

Les mer

Økt ledighet i bygg- og anlegg

41.800 personer er registrert arbeidsledige i Norge i mars. Det utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 16 prosent fra mars 2007, viser tall fra Nav.

Les mer

Boligbyggingen ned, næringsbygg opp

Den synkende tendensen for igangsetting av nye boligbygg fortsatte i januar. Tallet ble 2.611, hele 28 prosent ned fra januar i fjor. Men innen næringsbygg er tendensen motsatt, det ble satt igang 16 prosent større areale enn i januar i fjor.

Les mer

Strengere krav til bedriftshelsetjeneste

– Vi vil gi bedriftshelsetjenesten et faglig løft og sikre kvaliteten i ordningen, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. I går sendte departementet på høring et forslag om nye krav til utbygging og godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten.

Les mer