Hordaland versting i strandsonen

Regjeringen varsler innstramming i kommunenes rett til å dispensere fra byggeforbudet i strandsonen. Fjell og andre kommuner i Hordaland vil rammes hardest.

Problemet med f.eks. Hordaland er jo at det meste er strandsone, i motsetning til i de typiske innlandsfylkene på Østlandet. Det er derfor ikke så merkelig at Hordaland er landets verstingfylke. Ingen andre steder finnes det flere bygninger i strandsonen, og ingen hordalandskommuner gir så mange dispensasjoner som nettopp Fjell.
Aftenposten og Bergens Tidende har i dag oppslag om at regjeringen nå vil ha slutt på flommen av dispensasjoner.
I Regjeringens forslag til ny plandel i plan- og bygningsloven, som legges fram i dag, foreslås det betydelige endringer i strandsonepolitikken. Det er først og fremst kommuner på Østlandet, Sørlandet og sentrale pressområder som Stavanger og Bergen som risikerer å miste retten over dispensasjonene.
– Vi strammer tydelig til i sentrale deler av landet. Hensikten er å beskytte natur- og kulturmiljø for kommende generasjoner. Strandarealer må vernes nå, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til Aftenposten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *