Fordomsfulle Mongstadnaboer

90 personer i byggefeltet Kaland ved Mongstad industriområde har så langt underskrevet ei protestliste om å få en boligbrakkerigg plassert nær boområdet.

Les mer

annonse

Jobbe lenger – mindre pensjon

Med økt levealder må det jobbes lenger før man kan få full pensjon etter reglene i den nye pensjonsordningen som det er et tverrpolitisk enighet om. Men høyere pensjonsalder kommer raskere enn tidligere forutsatt, mener LO.

Les mer

Dette spurte Byggmesteren om

Nedenfor gjengir vi eposten Byggmestern sendte de tre regjeringspartiene 26. november i fjor. Svaret fra Senterpartiet sto å lese i hovedsaken, mens SV og Aps svar kan du lese i sin helhet via lenken under.

Les mer

Svar fra SV og Ap

Her er svaret fra SV på de spørsmål vi stilte også til de to regjeringspartnerne Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Senterpartiets svar står i hovedsaken. Nå har vi også fått svar fra Arbeiderpartiet, gjengitt under.

Les mer

Følger ikke kostnadene

Utviklingen i størrelsen på lærlingtilskuddet til bedriftene følger ikke kostnadene ellers i samfunnet. Selv om det har gått opp med 50 prosent fra 2001 til i fjor, så skyldes halvparten av denne økningen at det såkalte kvalitetstilskuddet ble innlemmet i basistilskuddet fra 2002/2003. Dette tilskuddet ble tidligere gitt bedriften når lærlingen besto svenneprøven.

Les mer

Peab visste

Hovedentreprenøren Peab fikk allerede i juli 2007 kjennskap til at 13 latviere var selvstendige næringsdrivende. Til tross for dette hevdet Peab i går at de følte seg lurt av underentreprenøren NC Nye Collins Entreprenør, som de trodde utelukkende drev med egne ansatte., se gårsdagens Byggmesteren på nett.

Les mer

9 nyboligsalg i Oslo i år

Bare ni nye boliger er solgt i Oslo i løpet av årets to første måneder. Likevel fortsetter byggingen av nye boliger for fullt. Selvaagbygg vurderer utleie, mens Obos tror på salg innen boligene er ferdig ved årets utgang.

Les mer

Lensmannen avblåser blafresaken

Blafring fra løse vindsperreender er ingen politisak. Det har lensmannen i Time nå slått fast. Lensmannen bekrefter at han ikke finner noe klanderverdig på byggeplassen til Ingvar Serigstad.

Les mer