Større leiligheter bremser byggingen

Det høres stadig flere kritiske røster til Oslo bystyres vedtak om å kreve at minst halvparten av nye boliger i indre by har et minsteareal på 80 kvadratmeter. De fleste som bygger boliger mener at dette fører til så høye priser at det vil føre til redusert bygging. Nå slutter også konsernsjef Martin Mæland i OBOS seg til dette synet.

– Med de nye reglene vil prisen på halvparten av alle nybygde leiligheter starte på minimum 3,5 millioner kroner. De færreste nyetablerte barnefamilier med ett eller to barn har økonomi til å kjøpe en bolig til en slik pris, mener konsernsjefen. Han mener dette betyr at slike nye, større boliger i Oslo indre by vil bli forbeholdt folk som er i boligmarkedet fra før, som har mulighet til finansiering via foreldre, eller er veletablerte par med god økonomi.

Uforståelig eller hensiktsmessig?
I en artikkel om saken i Byggmesteren nr.12 sier direktør Roar Foss i Veidekke Eiendom AS, Region Øst, at det er ganske uforståelig at politikerne trer et slikt vedtak ned over hodet på både boligbyggere og -kjøpere. Han tror de nye reglene vil få kort varighet, og i mellomtiden tror han de fleste boliger må leveres med inndeling som gjør det enkelt å leie ut en hybel, for at folk skal ha råd til boligen.

Politikerne som står bak forslag til arealkrav som ligger bak vedtaket var Khalid Mahmod (A), Vedis Vik (SV) og Ola Elvestuen (V). Elvestuen står, til tross for kritikken, fast på at vedtaket var riktig.- Det vil hjelpe oss å nå målet om større og bedre boliger, og dermed mer variert boligmasse i Oslo, sier Elvestuen til Byggmesteren. Samtidig åpner han for fleksibel praktisering av vedtaket i en overgangsperiode.
Du kan lese hele artikkelen i nyeste utgave av Byggmesteren, som du kan bestille her. .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *