Må sikres mot ekstremvær

Det er ikke bare energibesparelse miljøhensyn som krever tiltak innen byggenæringen. Klimaforandringer med tilhørende mer ekstremt vær vil også bli en utfordring framover.

Mildere vintre, mer nedbør og mer vind, har allereder begynt så vidt å gjøre seg gjeldende. Hvor vi bygger, og hvordan vi bygger vil påvirkes i stor grad av dette. Nå har klimaendringene blant annet blit tatt opp i den årlige sårbarhets- og beredskapsrapporten til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og peker på fukt vind og sopp som de største problemene.

FUKT: Det forventes kraftigere og hyppigere regnskyll og mildere vintre, derfor må vegger tettes bedre slik at vann ikke trenger inn i husene.
VIND: Særlig på Vestlandet vil det blåse kraftigere, derfor bør tak forankres bedre.
SOPP: Fuktigere klima øker faren for soppangrep. Med tettere hus må også ventilasjonen styrkes for å hindre sopp.

− Ekstremvær medfører store utfordringer for det bygde miljø, og i en del tilfeller bør risiko for ekstremvær legges til grunn ved dimensjonering og geografisk plassering av bygninger, sier seksjonssjef Kim Robert Lisø i Sintef Byggforsk til Aftenposten.
− Mildere vintre og mer nedbør gir lengre vekstsesong for sopp og råte, og levetiden for treveggene kan bli kortere, sier han.
− Ved oppføring av nye bygninger må en ha et mer bevisst forhold til klimaendringer. Kommunene har et ansvar for å tenke på klimaendringer i daglig forvaltning, sier avdelingsleder Tone Bergan i DSB.

Sverre A. Larssen i Byggenæringens Landsforening er bekymret for hva framtiden vil avdekke av svakheter når bygningsmassen utsettes for hardere vær.
− Når det bygges i stort volum, er det en fare for at utbygger glemmer å bruke lokal kunnskap om klima. Standardiserte løsninger fungerer gjerne ikke like bra på værutsatte Vestlandet som på Hedmarken, sier Larssen.
− Om vi bygger godt nok i dag får vi ikke greie på før om 30- 40 år, sier han.

I syv år har Sintef Bggforsk jobbet med denne problematikken, gjennom prosjektet Klima 2000.
− Vår erfaring viser at sentralisert styring av byggeprosessen begrenser mulighetene for lokal klimatilpasning og fuktsikring, sier seksjonssjef Kim Robert Lisø.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *