Bygger heller mye enn med lavenergi

Med dagens høykonjunktur i byggenæringen, får energibruk mindre oppmerksomhet. Boliger bygges uten å benytte energieffektiv teknologi, fastslår Eli Arnstad, adm. dir. i Enova.

I går kunne Arnstad legge fram Enovas årsrapport for 2006. Et vesentlig kapittel i denne er viet energibehov knyttet til boliger.

Her slås det blant annet fast at fortsatt høy aktivitet i næringen vil medføre at det reises flere bygg med enkle tekniske løsninger og påfølgende høyt energibehov.
Ny og energieffektiv teknologi tas ikke i bruk i ønsket grad og det er et stort potensial knyttet til dette, heter det.

Enova ser en sentral utfordring i at næringsbygg utvikles for utleie, og at utbyggere bare har interesse av byggene som kapitalplassering og avkastning.

Enova har i 2006 bidratt med støtte til prosjekter som vil kunne gi 2,1 TWh i ny fornybar eller spart energi. 380 GWh av dette er prosjekter i bygg, bolig og anlegg.

Enova-direktøren forsikrer at de vil fortsette å jobbe målrettet overfor byggenæringen for å gjøre det enklere og bygge energieffektivt.
– Det er framtidsrettet og er også ett av de viktigste klimatiltakene vi kan gjøre, sier Arnstad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *