Timelønna opp 2,50

Et generelt tillegg på 2,50 kroner i timen er fasit for lønnsoppgjøret som NHO og LO i går kveld kom i havn med.

Les mer

annonse

Rømte fra kontrollører

Skatteetaten, arbeidstilsynet og Nav hadde storaksjon i Arendal i går. To byggeplasser ble stengt umiddelbart. På et sted rømte tre personer til skogs da kontrollørene kom på uanmeldt besøk.

Les mer

100.000 i bot for ulovlig leilighet

Det er for mange i Drammen som innreder leiligheter og seksjonerer hus til leiligheter uten nødvendig tillatelse. Nå ilegges eiere tvangsmulkter. En bedrift blir krevd for 100.000 kroner for ulovlig ombygging til leilighet.

Les mer

Kjempeløft for klimaet

Miljøvernminister Helen Bjørnøy lanserte i formiddag Klimaløftet, en brei mobilisering av organisasjoner, næringsliv, forskere, stat og kommuner som gjennom en rekke tiltak skal bevisstgjøre og legge til rette for at alle kan bidra til et bedre klima for framtida. Målet er å sikre konkrete utslippsreduksjoner og å vise viljen i befolkningen til å gjøre klimatiltak.

Les mer

To messer samtidig i Danmark

Med våren i ankomst, åpnes dørene samtidig til to byggemesser i Danmark, Byg 07 i Herning på Jylland og Scandbuild i København.
Åpningen skjer etter påske, og besøkende kan blant annet vente seg framtidshus på begge messene.

Les mer

Klimaløfte i flokk

Nå skal vi løfte i flokk til beste for klimaet. Det er i hvert fall miljøvernministerens ambisjon når hun tirsdag inviterer til åpning av klimakampanjen som kalles Klimaløftet.

Les mer

Byggenæringen og klimaet: Enkle tiltak får effekt

Klimaproblemene er store, men i byggenæringen kan selv enkle grep gi effekt. To enkle tiltak kan være å bruke biodiesel på firmabilene og kjøre mindre. Det fastslår Ingunn Marton som er daglig leder for Byggemiljø, Byggenæringens miljøsekretariat.

Les mer