Tømrere på svart topp

Tømrere er den håndverksgruppa som er mest etterspurt blant dem som kjøper svart arbeid, men renhold og vask er det de fleste kjøper svart. Åtte prosent gjorde som statsminister Jens Stoltenberg og kjøpte svart dagmamma.

Det er Skattedirektoratet og Samarbeidsforum for svart økonomi som har bedt Opinion om å kartlegge folks bruk av svart arbeid. 13 prosent av de spurte over 18 år har kjøpt svart arbeid i løpet av de siste to år, og 17 prosent har vurdert å gjøre det. Men for folk flest, er det lite sannsynlig at de vil kjøpe svart arbeid. Om de skulle bli tilbudt det, svarer 82 prosent nei takk.

Høy inntekt
Det er menn i alderen 40-49 år og med høy inntekt som er de største kjøperne av svart arbeid. Disse har ofte hus og hytte, og har behov for og råd til å kjøpe svarte tjenester. Kvinner er i flertall når det gjelder kjøp av svart renhold. Kjøp av svart arbeid forekommer imidlertid i alle samfunnslag og aldersgrupper.
De fleste har kjøpt svarte tjenester for under 10.000 kroner, men en fjerdedel av de spurte har kjøpt for inntil 50.000 kroner, og fire prosent for mer enn dette.

Mest håndverkertjenester
Selv om renhold er det de fleste (28%) har kjøpt svart, så er det flere som har kjøpt ulike svarte håndverkstjenester. De fordeler seg med 23 prosent tømrer, 20 prosent maler, 17 prosent elektriker, 13 prosent murer og 5 prosent rørlegger. 9 prosent har kjøpt mekaniske tjenester mens 16 prosent har kjøpt diverse andre svarte tjenester. Når det samlet blir over 100 prosent, betyr det at noen har kjøpt flere typer svarte tjenester i løpet av de to siste år.
28 prosent av de svarte tjenestene er kjøpt fra utenlandske arbeidstakere.

Vet hva de gjør
Blant dem som kjøper svarte tjenester, så kjenner de fleste til at man kan få straff for slike kjøp. Mange vet også at de ikke har mulighet til å nå fram med klager på svart arbeid. Men det er færre som vet at de kan bli økonomisk ansvarlig om noen skader seg mens de utfører det svarte arbeidet. Ikke overraskende er det et flertall som tror det er lite sannsynlig at myndighetene oppdager det svarte arbeidet.

Går på kjøperne
Men akkurat det kan kanskje endre seg, for Skatteetaten melder at den nå vil rette mer av sine kontroller mot kjøperne av svart arbeid, og ikke kun mot de som utfører det svarte arbeidet. Skattemyndighetne har milliarder å hente i unndratt skatt fra det svarte markedet.
Resultatet av overnevnte undersøkelse skal brukes i planleggingen av innsatsen mot svart arbeid. Den skal ikke kun bestå av kontroller, men også holdningskapende arbeid, blant annet med et undervisningsopplegg kalt ”Spleiselaget”, rettet inn mot skoleungdom.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *