50 mill. skolebygg tente bare én

Skolebygg til omtrent 50 millioner kroner i Lillehammer er bare interessant nok for én entreprenør til å legge inn anbud. Fem andre avsto, sannsynligvis fordi de mangler kapasitet.

Les mer

annonse

Bedre jobb-sjanse på Toten

Jobb-sjansene er mangedoblet, konstaterer Toten Bygg og Anlegg. Firmaet er vant med fem prosent sjanse for å få jobber de legger inn anbud på. Til rehabilitering av en skole i Østre Toten kommune, er sjansene økt til 50 prosent.

Les mer

Samarbeid om ny tvistenemnd

Forbrukerrådet og Byggmesterforbundet er enige om å etablere tvistenemnd for reparasjoner og tilbygg på eksisterende bygninger. Dette vil være en fordel for forbrukerne og fremme den seriøse delen av byggebransjen, mener Byggmesterforbundet.

Les mer

Bransjen mangler 11.500 fagfolk

Tømrere er den yrkesgruppa som det er absolutt størst mangel på her i landet, og samlet trenger byggebransjen 11.500 nye fagarbeidere. Bedre tilgang på arbeidskraft fra de nye EU-landene bidrar imidlertid til å begrense veksten i rekrutteringsproblemene.

Les mer

Ned i 32 kroner timen

En rekke grove brudd på lønns- og arbeidsforholdene ble oppdaget i mange av de 105 bedriftene i byggebransjen som arbeidstilsynet besøkte under en aksjonsuke mot sosial dumping i begynnelsen av mai.

Les mer

Allmenngjør hele landet, krever LO

Mandag vedtok Landsorganisasjonen i Norge et krav om at lov om allmenngjøring av tariffavtalene i byggebransjen skal gjelde for hele landet, ikke bare Osloregionen og Hordaland, slik tilfellet er nå.

Les mer

Bygde skeivt og skakt med forskudd

Firmaet kalte seg Service Kompaniet, men det var ikke mer til firma enn at det måtte ha 50.000 i forskudd for å bygge en carport. Da huseieren ville klage på dårlig jobb, var det ikke svar å få.

Les mer