Sosial dumping på TV

NRKs aktualitetsmagasin Brennpunkt sender i kveld en reportasje om polske bygningsarbeideres virkelighet her i landet, med lange arbeidsdager, lønn ned i 15 kroner timen og drømmer om et bedre liv – drømmer som brister.

Les mer

annonse

Allmenngjøring ønsket i Trøndelag

Nå ber også fagforeningene i Fellesforbundet i Sør-Trøndelag om allmenngjøring av tariffavtalen for byggoverenskomsten. Fogforeningene har erfart at det arbeides under vilkår som er langt dårligere enn tariffen, noe som er konkurransevridende i forhold til de seriøse aktørene, og innebærer sosial dumping for dem som rammes.

Les mer

Oppdragene renner inn

Beholdningen av bygge- og anleggsprosjekter i byggenæringen var 25 prosent høyere ved utgangen av 2005 enn året før, målt i løpende kroner. Tilgangen på nye boligprosjekter fortsatte å øke gjennom hele fjoråret, samtidig som også næringsbygg og anlegg økte, melder Statistisk Sentralbyrå.

Les mer

Snøtyngede tak faller

Et tak over hovedinngangen på et kjøpesenter i Asker falt sammen i dag formiddag uten at noen ble skadd. Verre gikk det i Moskva, da taket på et 2.000 kvadratmeter stort marked falt sammen. 40 mennesker er foreløpig funnet omkommet, melder NRK.

Les mer

Lavere lønnsvekst tross gode tider

For første gang på ti år hadde ansatte i byggebransjen i fjor lavere lønnsvekst enn industriarbeidere. Sannsynligvis skyldes det import av utenlandsk arbeidskraft.

Les mer

Unge med spenstig trebruk

Ungdom i den videregående skolen tenker nytt om bruk av tre. I finalen til konkurransen «Bygge med tre» er det både bikinitopp og flytebrygge blant 15 forslag.

Les mer

Moss med manifest mot svart arbeid

Som første kommune i landet har Moss vedtatt et manifest mot svart arbeid. Byen opplever en byggeboom, men med den følger også avdekking av en rekke lovbrudd i næringen.
– Derfor må vi sette søkelyset på byggebransjen i vårt distrikt, sier ordfører Per-Erik Krogsvold til Moss Avis.

Les mer

Minimal økning i byggekostnadene

Byggekostnadene øker fortsatt minimalt. Fra desember i fjor til januar i år økte byggekostandene for boliger i alt med 0,2 prosent og materialer med 0,4 prosent.

Les mer

Svart arbeid og sosial dumping til debatt

Byggmesterlauget i Tønsberg og Fellesforbundet samme sted inviterer i morgen til et møte for å drøfte mottiltak ved konkurransevridning om byggeoppdrag ved bruk av svart arbeid og underbetaling av østeuropeiske bygningsarbeidere på jobb i Norge.

Les mer