Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Ny oppgang i antall dødsulykker

Tallet på dødsulykker i 2005 steg med 10 til 48 sammenliknet med året før. Bygge- og anleggsnæringen sto for det meste av økningen med sine 12 dødsulykker, 7 flere enn i 2004. Fallulykker er hyppigste årsak. Det viser statistikk fra arbeidstilsynet.

Det var et markant fall i antall dødsulykker i norsk arbeidsliv fra 2000 med 57 til 2001 med 37. I 2002 endte tallet på 39, men så gikk det i 2003 igjen opp, da til 50. I 2004 var det ned til 38, men i fjor gikk det altså nok en gang opp.
– Den store variasjonen i antall dødsulykker fra år til år kan tyde på at sikkerheten ikke tas på alvor og at det er tilfeldigheter som avgjør om en ulykke får dødelig utgang eller ikke, sier arbeidstilsynets nye direktør Ingrid Finboe Svendsen.

Flest i småbedrifter
Det er i de mindre bedriftene de fleste dødsulykkene i bygge- og anleggsnæringen skjer. Likevel viser arbeidstilsynets tilsyn på byggeplassene, at sikkerheten heller ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i de større entreprenørselskapene. Det er mange meldinger fra byggebransjen om alvorlige skader som kunne hatt dødelig utgang.
Halvparten av de 12 dødsulykkene skyldes fall. Blant de ulykkene som fikk mye oppmerksomhet i fjor, var kranulykken i Drammen, der to kranmontører omkom under demontering av ei byggekran. Det dramatiske jordraset i Bergen i fjor høst kostet også en bygningsarbeider livet.
Blant bransjene er det i landbruket det fortsatt er flest dødsulykker, ifjor med 16. Innen transport omkom 7 personer i fjor. 98 prosent av alle omkomne er menn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *