NCC samarbeider mot byggefeil

Gjennom såkalt partneringavtale får storentreprenøren NCC byggeprosjektene raskere unna og med mindre feil. Avtalene gir større åpenhet mellom entreprenør og byggherre.

Les mer

annonse

Blink økte med 32 % i fjor

Med en økning på 32 prosent i boligsalget i fjor, befester Blink posisjonen som en av de største boligprodusentene her i landet. Blink leverte 978 enheter i fjor, en oppgang på 236 fra 2004.

Les mer

Bjørnøy verner strandsonen

Miljøvernminister Helen Bjørnøy har tatt tak i byggeplaner for strandsonene rundt norskekysten. Det hjelper ikke at lokalpolitikerne sier ja til bygging. Mest oppmerksomhet har hun fått ved å stoppe Røkkes byggeplaner ved Konglungen i Asker der.

Les mer

Fire år for falske fakturaer

To mann som har forsøkt å svindle folk med falske fakturaer, ble før jul dømt til fengsel i fire år. Fakturafabrikken deres var virksom i 1994-2000, og kan ha produsert fakturaer for 420 millioner kroner.

Les mer

Ny oppgang i antall dødsulykker

Tallet på dødsulykker i 2005 steg med 10 til 48 sammenliknet med året før. Bygge- og anleggsnæringen sto for det meste av økningen med sine 12 dødsulykker, 7 flere enn i 2004. Fallulykker er hyppigste årsak. Det viser statistikk fra arbeidstilsynet.

Les mer

Mer fag i Byggmesteren

Fagtidsskriftet Byggmesteren setter faget i et skarpere fokus med sin nye seksjon Tømreren. Her skal den utøvende fagmannen, enten han eller hun er tømrersvenn eller byggmester, kunne finne stoff som kommer til nytte i hverdagen på en byggeplass.

Les mer

Verdifullt hyttefolk på Hitra

Hyttefolket gir et verdifullt tilskudd på 54 millioner kronertil næringslivet på sør-trønderske Hitra hvert år. Turistene tilfører øysamfunnet så mye at det bør åpnes for mere hyttebygging, mener den lokale næringsforeningen.

Les mer

Peab har fått nok av øst-europeere

Storentreprenøren Peab har fått nok av å kontrollere lønns- og arbeidsforholdene for østeuropeisk arbeidskraft. Nå kuttes videre bruk av underleverandører fra Øst-Europa, melder dagsavisen.no.

Les mer