– Ikke privat innsyn

Forslaget fra den avtroppende regjeringen om innsynsrett i ansattes lønns- og arbeidsvilkår for fagforeninger for å kontrollere at de ansatte ikke utsettes for sosial dumping, faller BNL-sjefen Sverre A. Larssen tungt for brystet.

– Vi mener at det er det offentlige som bør kontrollere om regler blir fulgt. Hvis private også skal få kontrollere, kan det gi oss konkurranserettslige problemer, sier Larssen til Dagsavisen.
Forslaget om å gi arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i områder der forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler er innført, ble lansert av statssekretær Helge Eide i Arbeids- og sosialdepartementet. Det skjedde nylig i forbindelse med framleggelsen av en evalueringsrapport om allmenngjøringen av tariffavtalene for byggfagene i fem fylker på Østlandet og ved syv petrokjemiske landanlegg.

Mot sosial dumping
BNL-direktøren understreker at han støtter arbeidet mot sosial dumping, og han er heller ikke i mot forslaget om å legge et større ansvar på byggherren. Denne skal nå ta inn bestemmelser i sine kontrakter med byggefirmaene om at ansatte skal lønnes i henhold til gjeldende tariffavtaler.
– Byggherrene skal ikke kunne unnskylde seg med at de ikke var klar over reglene, sier statssekretær Helge Eide til avisa.

Vil gå lenger
Fellesforbundets rådgiver Kjell Skjærvø mener regjeringen kunne gått lenger i å gjøre byggherrene ansvarlig for at arbeiderne lønnes lovlig.
– Vi har krevd at en oppdragsgiver som setter bort en jobb til en utenlandsk oppdragstaker skal være solidarisk ansvarlig hvis arbeiderne får for lite utbetalt i lønn, sier Skjærvø til Dagsavisen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *