Svartere i byggebransjen

Byggebransjen er svartere enn vi før har trodd, sier fylkesskattesjef i Nordland, Bård Sjøvoll. En serie kontroller i Nord-Norge i det siste har avdekket arbeidstakere som ikke er innmeldt i lovpålagte registre og flere som var i arbeid selv om de mottar trygd og stønader.

Les mer

annonse

– Ikke privat innsyn

Forslaget fra den avtroppende regjeringen om innsynsrett i ansattes lønns- og arbeidsvilkår for fagforeninger for å kontrollere at de ansatte ikke utsettes for sosial dumping, faller BNL-sjefen Sverre A. Larssen tungt for brystet.

Les mer

Innsynsrett foreslås

Statssekretær Helge Eide i Arbeids- og sosialdepartementet presenterte departementets evaluering av allmenngjøringsloven, da han talte til Fafos Østforum forleden. Evalueringen inneholdt også fire konkrete forbedringsforslag, blant annet en åpning for rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår.

Les mer

Høyeste nivå noensinne

Investeringer i nye bygg og anlegg, samt renovering og vedlikehold, er nå på det høyeste nivå noensinne. Aktiviteten i byggenæringen øker i år med 6 prosent. Økningen i fjor var på 9 prosent, men for boligbyggingen vil aktiviteten gå noe ned i 2006 og 2007, tror Byggenæringens Landsforening (BNL).

Les mer

Halve historien

Jubileer er et tidspunkt for tilbakeblikk, og et slikt byr herrene Øyvind Steen og Per Helge Pedersen på i boka “Skaperevne og initiativ – Byggenæringen i 100 år, 1905-2005”. Anledningen er Norges 100 års jubileum som selvstendig nasjon.

Les mer

BNL kaller Soria Moria

Byggenæringens Landsforening (BNL) har sent sin budstikke med fagre ønsker til de rødgrønne regjeringspartene som snart setter seg til forhandlingsbordet på Soria Moria konferansesenter høyt over Oslo.

Les mer

Tilskudd til Byggmesterskolen

Første runde i tildeling av midler fra Byggekostnadsprogrammet er gjennomført og Byggmesterforbundet fikk midler til to av de tre prosjektene det ble søkt om midler til.

Les mer

Allmenngjøring også i Hordaland

LO har begjært allmenngjøring av tariffavtalen for byggoverenskomsten i Hordaland fylke. Dette blir den tredje og, i denne tariffperioden, siste allmenngjøringsbegjæringen LO sender til Tariffnemnda.

Les mer