Har hjelp med lesevanskene

Nyhetene på radio og i Dagsrevyen kunne i går melde om at 1 million nordmenn har lesevansker. Siden november i fjor har fagtidsskriftet Byggmesteren utgitt lydblad på CD fordi mange har lesevansker i vår bransje. Nå kommer et kraftig forbedret lydblad.

Byggmesteren var landets første tidsskrift som lanserte lydblad på CD parallelt med trykt utgave. Den neste generasjonen lydblad som vi lanserer med maiutgaven, holder radiokvalitet.
Vi går dermed over fra en syntetisk tale til naturlig innlesning.

Byggmesteren gikk i gang med å utvikle lydblad fordi vi ble klar over at lese- og skrivevansker er et problem for mange av dem vi henvender oss til. Vi hadde skrevet en del artikler om problemet, og i jakten på løsninger for dem som har problemer, oppdaget vi muligheten til å lage lydblad på CD.

Lydbladet har siden november kommet med i alle våre månedlige utgaver.

Interesserte kan få tilsendt prøve ved å kontakte Byggmesteren eller sende melding . her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *