Erna satser sterkere på miljø

Med en ny miljøhandlingsplan ønsker kommunalministeren å redusere energibruken, bygge sunnere boliger og andre bygg, redusere byggavfall og få en bedre forvaltning av bygninger. Planen gir støtte til blant annet et nytt miljøsekretariat i næringen.

Les mer

annonse

Flere rammes av elementkonkurs

Selv om det er mange som opplever gode tider i byggebransjen, måtte Norefjell Bygg AS i Krødsherad gå til skifteretten rett før påske. 12 personer mistet jobben. Bedriften følger i dragsuget etter konkursen i Østlandske Element AS.

Les mer

Fraværet fortsetter å falle

Den positive utviklingen med fallende sykefravær i byggebransjen fortsetter. I siste kvartal i fjor var fraværet hele 27 prosent lavere enn ett år tidligere. Det betyr at 3.000 flere er på jobb hver dag.

Les mer

To deler årets nyskapingspris

Nordbohus og Systemhus måtte finne seg i å dele Boligprodusentenes nyskapingspris for 2005. Selv om juryen sidestiller dem, må nok The Wall fra Nordbohus regnes som det mest uvanlige av de to.

Les mer

Setter rekord igjen

Byggekonsernet Mestergruppen leverer rekordresultat igjen. I 2004 oppnådde konsernet et årsoverskudd på 42,3 millioner kroner. Det er en økning på 53 prosent i forhold til 2003 som til da var bestenotering.

Les mer

Innsamlingen passerte 1 million

Innsamlingen som byggenæringen startet på nyåret til flodbølgeofrene i Sørøst-Asia, nådde over 1 million kroner. I går kunne Redd Barna få overrakt summen.

Les mer

Anker Kampendommen

Det blir en ny runde i retten etter dødsulykken på Kampen skole i 2002, der to svenske bygningsarbeidere ble dept. Både hovedentreprenøren, arbeidsformannen og byggelederen anker nå dommen.

Les mer

Tar ulovlige mestre

Mesterbrevnemnda slår ned på ulovlig bruk av mesterittelen. Bare i fjor avdekket nemnda 30 tilfeller av urettmessig bruk av tittelen.

Les mer

Alkoholpromille blir prosenter i sykefravær

I Sverige er det registrert økt forekomst av alkoholrelaterte sykdommer etter at spritavgiftene er redusert, importrestriksjonene nær fjernet og forbruket økt. Forskere tror så mye som 15 prosent av alt fravær skyldes alkoholbruk, men bare en prosent oppgir alkoholbruk som årsak til sykefravær.

Les mer